Er is gevraagd om niet alleen de richttijden te weten, maar ook om de daarbij behorende snelheden. Aan dat verzoek voldoe ik graag: